Τ.E.ΠΕΙΡΑΙΑ



ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Τοπικός Έφορος Πειραιά : Αθανάσιος Στεργιόπουλος 210-4513815 & 6944 058480  
Αναπληρωτής Τοπικός Έφορος :                                                                                    
Έφορος Διοίκησης Τοπικής Εφορείας Πειραιά : Νίκος Παντελόπουλος  210-4536487
Έφορος Εφαρμογής Προσκοπικού Προγράμματος Τ.Ε Πειραιά: Σπύρος Παυλάκης    

Διεύθυνση γραφείων Τ.Ε Πειραιά
Ακτή Μουτσοπούλου 52 ( έναντι μαρίνας Ζέας )
τηλέφωνα επικοινωνίας :210-4513815 &6944058480
email :atstergiopoulos@yahoo.gr