Κυριακή, 31 Οκτωβρίου 2010

ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΥΠροσκοπισμός είναι:

Εκπαίδευση δια βίου

Ο Προσκοπισμός συμπληρώνει το σχολείο και την οικογένεια, καλύπτοντας ανάγκες που δεν αντιμετωπίζονται από αυτά. Αναπτύσσει την αυτογνωσία, την ανάγκη της εξερεύνησης και της ανακάλυψης, τη θέληση για μάθηση. Οι πρόσκοποι ανακαλύπτουν τον κόσμο πέρα από τις σχολικές αίθουσες, υποκινώντας τις ικανότητές τους για μάθηση, και μεταλαμπαδεύοντας αυτή τη μάθηση σε άλλους.

Μια Κίνηση για τη νεολαία

Ο Προσκοπισμός είναι μια Κίνηση εν κινήσει. Εξελίσσεται και προσαρμόζεται παντού σύμφωνα με τις τοπικές συνθήκες, υπηρετώντας τις τοπικές ανάγκες.

Διεθνής

Υπάρχουν αναγνωρισμένες Προσκοπικές οργανώσεις σε περισσότερες από 150 χώρες του κόσμου

Αναπτυσσόμενος

Ο Προσκοπισμός δε σταμάτησε ποτέ να αναπτύσσεται, από την ίδρυσή του το 1907. Σήμερα έχει περισσότερα από 25 εκατομμύρια μέλη, αγόρια και κορίτσια. Ο Προσκοπισμός διπλασίασε τα μέλη του μέσα στα τελευταία 20 χρόνια. Μεγάλο μέρος αυτής της αύξησης προήλθε από τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Ανοικτός σε όλους

Ο Προσκοπισμός είναι ανοικτός σε όλους, ανεξάρτητα από φυλή ή θρήσκευμα, σύμφωνα με το σκοπό, τις αρχές και τη μέθοδο που συνέλαβε ο ιδρυτής του Robert Baden-Powell.

Διασκέδαση με σκοπό

Μέσα από τη διασκέδαση, ο Προσκοπισμός πετυχαίνει το σκοπό του να βοηθήσει τους νέους να αναπτυχθούν σωματικά, πνευματικά, κοινωνικά και ηθικά.

Μια πρόκληση για τους ενηλίκους

Μια ευκαιρία να βοηθήσουν τους νέους. 'Ενας τρόπος για τη βελτίωση της κατανόησης μεταξύ των γενεών. Υπηρετώντας, οι ενήλικοι βαθμοφόροι αποκτούν πολύτιμη κατάρτιση και εμπειρία πετυχαίνοντας έτσι την ατομική τους βελτίωση.

Εθελοντικός

Οι Πρόσκοποι και οι Βαθμοφόροι πρέπει να επιλέξουν να γίνουν μέλη της Κίνησης.

Μη πολιτικός, μη κυβερνητικός

Ο Προσκοπισμός δεν πρέπει να εκπροσωπεί, ούτε και εκπροσωπεί κανένα πολιτικό κόμμα ή οργάνωση. Εν τούτοις, οι Πρόσκοποι ενθαρρύνονται να συμβάλλουν εποικοδομητικά στην πρόοδο της κοινότητας, της κοινωνίας και της χώρας τους.

Ο Προσκοπισμός είναι ... μια Μέθοδος...

...προσωπικής αυτοδέσμευσης - σε ένα απλό κανόνα ζωής: Την Προσκοπική Υπόσχεση και το Νόμο.

...μάθησης μέσα από την πράξη - ενεργός συμμετοχή, μαζί με άλλους. Δουλεύοντας σε μικρές ομάδες - στις ενωμοτίες, για την ανάπτυξη των ηγετικών ικανοτήτων, των ομαδικών δεξιοτήτων και της ατομικής ευθύνης. Με προγράμματα που υποκινούν - προοδευτικές δραστηριότητες βασισμένες στα ενδιαφέροντα των νέων ανθρώπων. Δραστηριότητες σε επαφή με τη φύση, ένα πλούσιο μαθησιακό περιβάλλον όπου η απλότητα, η δημιουργικότητα και η ανακάλυψη συνδυάζονται από κοινού για να δώσουν την περιπέτεια και την πρόκληση.

Ο Προσκοπισμός είναι...ένας Κώδικας Ζωής

Η πνευματική διάσταση - μια δέσμευση για αναζήτηση της πνευματικής αξίας της ζωής πέρα από τον υλικό κόσμο.

Η κοινωνική διάσταση - συμμετοχή στην ανάπτυξη της κοινωνίας, σεβασμός της αξιοπρέπειας των άλλων και της ακεραιότητας του φυσικού κόσμου. Προώθηση της τοπικής, εθνικής και διεθνούς ειρήνης, κατανόησης και συνεργασίας.

Η προσωπική διάσταση- η ανάπτυξη του αισθήματος της προσωπικής ευθύνης και η υποκίνηση της επιθυμίας για υπεύθυνη αυτο- έκφραση.

Οι Πρόσκοποι ασχολούνται με την αντιμετώπιση πραγματικών αναγκών

Οι Πρόσκοποι ασχολούνται ενεργά με μεγάλο αριθμό ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες στις οποίες ζουν.

Οι Πρόσκοποι εργάζονται με άλλους στις κοινότητες, για την επιδίωξη κοινών σκοπών. Εργάζονται με φίλους, γείτονες, κοινοτικούς ηγέτες και άλλες οργανώσεις.

Πολλοί Πρόσκοποι εργάζονται σε προγράμματα διμερούς συνεργασίας μεταξύ αναπτυσσόμενων και βιομηχανικών χωρών.Υπόσχεση του Προσκόπου

Υπόσχομαι στην τιμή μου

να εκτελώ το καθήκον μου προς το Θεό και την Πατρίδα

να βοηθώ κάθε άνθρωπο σε κάθε περίσταση και

να τηρώ το Νόμο των Προσκόπων.

(Η υπόσχεση του Προσκόπου προσαρμόζεται σε πολλές χώρες αναλόγως με την θρησκεία και το πολίτευμα)

Νόμος του Προσκόπου1.Ο Πρόσκοπος λέει την αλήθεια και κρατά το λόγο του.

2.Ο Πρόσκοπος είναι δίκαιος, άξιος να τον εμπιστεύονται, ξέρει να πειθαρχεί και να τηρεί τους Νόμους.

3.Ο Πρόσκοπος είναι χρήσιμος στην οικογένειά του και την κοινωνία.

4.Ο Πρόσκοπος είναι φίλος κι ευγενής προς όλους κι αδελφός με κάθε Πρόσκοπο.

5.Ο Πρόσκοπος σέβεται τον εαυτό του και τους άλλους, προσέχει τα λόγια και τις πράξεις του.

6.Ο Πρόσκοπος αγαπά τη φύση και προστατεύει το περιβάλλον.

7.Ο Πρόσκοπος είναι εύθυμος και αισιόδοξος.

8.Ο Πρόσκοπος είναι οικονόμος και φροντίζει για την καλή χρήση του χρόνου.

9.Ο Πρόσκοπος είναι εργατικός και προοδεύει με τις ικανότητές του.

10.Ο Πρόσκοπος είναι αποφασιστικός, έχει θάρρος και αυτοπεποίθηση κι αναλαμβάνει την ευθύνη των πράξεών του.

Προσκοπικό ρητό

Έσo έτοιμος

Πάντα Μπρος

Αίεν Αριστεύειν (δοσμένο από τον Ελευθέριο Βενιζέλο στους Έλληνες Προσκόπους)

Πάντα Πρόθυμοι (ρητό Λυκοπούλων)

Καλό Κυνήγι (ευχή για καλή συνέχεια)Η Αποστολή, οι Προκλήσεις και η Στρατηγική της Παγκόσμιας Οργάνωσης της Προσκοπικής Κίνησης για τον 21ο αιώνα

Στο 35ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε το 1999 στο Durban της Νοτίου Αφρικής, η Παγκόσμια Οργάνωση της Προσκοπικής Κίνησης υιοθέτησε τη Δήλωση της Αποστολής του Προσκοπισμού, η οποία αποτελεί ορόσημο στην ιστορία του Παγκόσμιου Προσκοπισμού. Στο ίδιο Συνέδριο προσδιορίστηκαν και οι Έξι Προκλήσεις της Προσκοπικής Κίνησης.

Η ΔΗΛΩΣΗ της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ του ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΥ (The Mission Statement of Scouting)

Αποστολή του Προσκοπισμού είναι να συμβάλει στη διαπαιδαγώγηση των νέων, μέσω ενός συστήματος αξιών που βασίζεται στην Προσκοπική Υπόσχεση και στο Νόμο, να βοηθήσει στην οικοδόμηση ενός καλύτερου κόσμου, όπου οι άνθρωποι ολοκληρώνονται ως άτομα και διαδραματίζουν έναν εποικοδομητικό ρόλο στην κοινωνία.

Αυτό επιτυγχάνεται:

•Εμπλέκοντας τα άτομα, κατά τη διάρκεια της νεαρής ηλικίας τους σε μια διαδικασία μη επίσημης εκπαίδευσης.

•Χρησιμοποιώντας συγκεκριμένη μέθοδο, η οποία καθιστά κάθε άτομο ως τον βασικό φορέα ανάπτυξής του, σε άτομο αυτοδύναμο, πρόθυμο να βοηθήσει, υπεύθυνο και αφοσιωμένο.

•Βοηθώντας τα άτομα να διαμορφώσουν ένα σύστημα αξιών βασισμένο σε πνευματικές, κοινωνικές και ατομικές αρχές, όπως αυτές εκφράζονται στην Υπόσχεση και το Νόμο.

Οι ΕΞΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ της ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ (The Six Challenges)

Οι Έξι Προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η Προσκοπική Κίνηση για να επιτευχθεί η Αποστολή του Προσκοπισμού, είναι

1.Να είναι Σχετική: ώστε να ανταποκρίνεται της ανάγκες και προσδοκίες των νέων.

2.Να είναι Συμπληρωματική: τονίζοντας την ουσιαστική συμβολή που προσφέρει ο Προσκοπισμός στην αγωγή των νέων εφαρμόζοντας την Προσκοπική Παιδαγωγική Μέθοδο.

3.Η Αύξηση των Μελών: να απευθύνεται σε όσο το δυνατόν περισσότερους νέους και νέες.

4.Οι Ενήλικες: προσελκύοντας και διατηρώντας της Ενήλικες που χρειάζεται η Κίνηση.

5.Η Εξωστρέφεια και η Συνεργασία: με την ανάπτυξη σχέσεων και τη συνεργασία με της φορείς και οργανισμούς με στόχο την εξυπηρέτηση στο έπακρο των αναγκών των νέων.

6.Η Ενότητα της Κίνησης: υλοποιώντας τον κοινό στόχο σε κάθε επίπεδο, τοπικό, εθνικό, παγκόσμιο.

Οι ΤΡΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (The Three Strategic Areas)

Οι Έξι Προκλήσεις καθορίζουν τρεις ευρείες περιοχές έργου:

1.Νέοι: που έχει σχέση με της Προκλήσεις 1, 2 & 3, ώστε να προσφέρουμε καλύτερο Προσκοπισμό σε περισσότερους νέους και νέες, ειδικά εφήβους.

2.Ενήλικες: που έχει σχέση με την Πρόκληση 4, με ιδιαίτερη έμφαση στην ιδέα του εθελοντισμού.

3.Δομές και Συστήματα: που έχει σχέση με της Προκλήσεις 5 & 6, με στόχο την υλοποίηση των κοινών στόχων σε κάθε επίπεδο. Η ενασχόληση με αυτή τη στρατηγική περιοχή θα πρέπει να οδηγήσει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Κίνησης.

Στο 36ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε το 2002 στη Θεσσαλονίκη, η Παγκόσμια Οργάνωση της Προσκοπικής Κίνησης προσδιόρισε το κοινό Όραμα του Προσκοπισμού για το μέλλον και καθόρισε τις Επτά Στρατηγικές Προτεραιότητες, ακολουθώντας μια μακρά διαδικασία που ξεκίνησε στο 31ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Συνέδριο στη Μελβούρνη το 1988 και συνεχίστηκε στα επόμενα Συνέδρια τα τελευταία 14 χρόνια.

Το ΟΡΑΜΑ του ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΥ (The Vision)

...να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο!

Οδηγούμαστε από μια μεγάλη ιδέα:

οραματιζόμαστε να φτιάξουμε έναν καλύτερο κόσμο.

Ως μια παγκόσμια Κίνηση η οποία συνεισφέρει στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου:

•Θέλουμε τον Προσκοπισμό, ο οποίος διανύει το δεύτερο αιώνα ύπαρξής του, ως μια παιδαγωγική Κίνηση Αρχών με επιρροή, επικεντρωμένη στην εκπλήρωση της αποστολής της, ενεργοποιώντας νέους ανθρώπους που εργάζονται μαζί για να αναπτύξουν όσο μπορούν περισσότερο τις ατομικές ικανότητές τους, με τη συμπαράσταση ενηλίκων που έχουν τη θέληση αλλά και την ικανότητα να εκπληρώσουν τον παιδαγωγικό τους ρόλο.

•Θέλουμε τον Προσκοπισμό σε κάθε γωνιά της γης να προσελκύει και να διατηρεί όσο το δυνατόν περισσότερους νέους, κυρίως εφήβους, και των δύο φύλων, οι οποίοι προέρχονται από κάθε κοινωνική προέλευση.

•Θέλουμε τον Προσκοπισμό να είναι ελκυστικός στους ενήλικες και των δύο φύλων, σε κάθε κοινωνία και πολιτισμό. Μια Κίνηση, μέσω της οποίας μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην κοινωνία, εργαζόμενοι μαζί με τους νέους ανθρώπους.

•Θέλουμε τον Προσκοπισμό να είναι μια δυναμική και ανανεωτική Κίνηση, η οποία διαθέτει τους απαραίτητους πόρους, τις απλές διοικητικές δομές και τις δημοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων, όπου η οργάνωση, η διοίκηση και η επικοινωνία είναι αποτελεσματικές σε όλα τα επίπεδα.

Οι ΕΠΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (The Seven Strategic Priorities)

Συμμετοχή των Νέων. Αναζωογόνηση της Προσκοπικής Μεθόδου.

Στόχος είναι να δοθεί νέα πνοή στα στοιχεία της μεθοδολογίας μας, που είναι καθοριστικά στο να κάνουν την Κίνηση ελκυστική και να την διευκολύνουν να εκπληρώνει την Αποστολή της.

Έφηβοι. Υποστήριξη στο πέρασμα τους στην ενηλικίωση.

Στόχος είναι να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στις ανάγκες και προσδοκίες των εφήβων. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της δύναμης των μελών σε αυτή την ηλικιακή ομάδα και την ενδυνάμωση του ρόλου της Κίνησής μας ως μιας Οργάνωσης η οποία συμπαρίσταται τους νέους στη μετάβασή τους στην ενηλικίωση.

Κορίτσια & Αγόρια, Άνδρες & Γυναίκες. Σεβασμός στις διαφορές, καλλιέργεια της ισότητας και του επιμερισμού των ευθυνών.

Στόχος είναι να αναπτυχθούν οι αναγκαίοι θεσμοί και τα εργαλεία που θα ενισχύσουν την ισότητα και θα δώσουν ίσες ευκαιρίες σε αγόρια και κορίτσια, άνδρες και γυναίκες σε κάθε επίπεδο, με απώτερο στόχο μια καλύτερη σχέση αναλογίας των δύο φύλων.

Εξωστρέφεια. Καταρρίπτουμε τους διαχωρισμούς και εργαζόμαστε με κάθε κομμάτι της κοινωνίας.

Στόχος είναι να αυξήσουμε το θετικό αποτέλεσμα του Προσκοπισμού στον κόσμο σήμερα, με τον προσδιορισμό και την ανταπόκρισή μας στις ανάγκες των νέων, των ενηλίκων και των κοινωνικών ομάδων που η Κίνηση δεν έχει κατορθώσει ακόμα να προσεγγίσει.

Εθελοντές στον Προσκοπισμό. Αναπτύσσουμε νέες προσεγγίσεις ώστε να διευρύνουμε την βάση του ενήλικου δυναμικού.

Στόχος είναι ο επαναπροσδιορισμός του θεσμού του εθελοντισμού όπως εφαρμόζεται στον Προσκοπισμό καθώς και της αξιολόγησης των πολιτικών και της πρακτικής που ακολουθείται, ώστε να μπορέσουμε να προσελκύσουμε και να διατηρήσουμε μια νέα γενιά ενηλίκων στην Κίνηση.

Μια Οργάνωση για τον 21ο αιώνα. Ευέλικτη, απλή, καινοτόμος και συμμετοχική.

Στόχος είναι να αξιολογηθούν οι δομές, τα συστήματα και η διοίκηση σε εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο, έτσι ώστε να διακρίνονται από ευαισθησία στις εξελισσόμενες ανάγκες της κοινωνίας και να ανταποκρίνονται γρήγορα και αποτελεσματικά.

Η Εικόνα του Προσκοπισμού. Ενδυνάμωση της επικοινωνίας, των συνεργιών και των πόρων.

Στόχος είναι η ενδυνάμωση της επικοινωνίας, των συνεργιών και των πόρων σε όλα τα επίπεδα επειδή όλα αυτά είναι καθοριστικά στην προσπάθειά μας να υλοποιήσουμε την Αποστολή μας.

ΠΗΓΗ: ΣΕΠ


Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου 2010

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

*** η Εφορεία Αττικής στα πλαίσια επιμόρφωσης των Βαθμοφόρων της διοργανώνει σεμινάριο  για τον Προγραμματοσμό στην Ομάδα Προσκόπων την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2010 στην αίθουσα Λευκαδίτη Πτολεμαίων 1 Αθήνα απο τις 18:00-20:00 λήξη αιτήσεων 8 Νοεμβρίου 2010

για περισσότερες πληροφορίες και αίτηση έντυπο : http://esep.pca.com.gr/cgi-bin/index.cgi?action=prg&sub=se013&kl=100000

Boy Scouts Clip Art

ΣΧΟΛΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ

**καλή αρχή σας ενημερώνουμε ότι βγήκε ανακοίνωση από την Ε.Π Αττικής για την λειτουργία ΄Σ.Β.Ε.Β.Λ που θα πραγματοποιηθεί στο Προσκοπικό Κέντρο Αγίου Αντρέα αττικής της παρακάτω ημερομηνίες
12 Νοεμβρίου 2010( ώρα προσέλευσης17:30)-14 Νοεμβρίου 2010 &
19Νοεμβρίου 2010( ώρα προσέλευσης 17:30 (-21 Νοεμβρίου 2010
κόστος σχολής :70 €
αρχηγός Σχολής Χρυσούλα Αννίνου
Λήξη προθεσμίας αιτήσεων σχολής :8 Νοεμβρίου 2010

τρέξτε να προλάβετε
για περισσότερα

ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΜΑΝΤΗΛΙ 100 ετιαςΤο Προσκοπικό Μαντήλι της εκατονταετίας λόγω καθυστερημένης παραλαβής του από τον προμηθευτή, δεν μπόρεσε να φορεθεί από όλα τα μέλη του ΣΕΠ από την αρχή του εορτασμού της 100ετίας.

Επιθυμία της Κεντρικής Διοίκησης είναι για το επόμενο έτος, το οποίο αποτελεί και την απαρχή της νέας 100ετίας του Ελληνικού Προσκοπισμού αλλά συμπίπτει και με το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού, κάθε μέλος της Κίνησης, δηλαδή τα Λυκόπουλα, οι Πρόσκοποι, οι Ανιχνευτές, τα Μέλη Προσκοπικού Δικτυού, οι Βαθμοφόροι και τα Μέλη Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων, να φέρουν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2011 το Προσκοπικό Μαντήλι της 100ετίας.
Το επετειακό αυτό μέρος της προσκοπικής στολής μας θα διατίθεται από τις Περιφερειακές Εφορείες και στα νέα μας μέλη. Παρακαλούνται οι Περιφερειακοί Έφοροι να μεριμνήσουν γι’ αυτό.

Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου 2010

ΕΠΟΣ 1940 ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΕ ΡΟΥΠΕΛ-Greece-German war 1941 Roopel Battle

TO OXI TOU 1940

ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑ ΣΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΜΑΣ

 

Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2010

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΕΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

«Η Χαρά της Ανάγνωσης» για παιδιά 6-9 ετών - «Όλος ο κόσμος μια γειτονιά». Αναπτυξιακή εκπαίδευση για παιδιά ηλικίας 9 -12 ετών - Ταχύρρυθμο σεμινάριο προε-τοιμασίας για δουλειά, για γυναίκες που επιθυμούν να ασχοληθούν με την φροντίδα βρεφών ή παιδιών σχολικής ηλικίας - Πρόγραμμα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας για ρωσσόφωνες - Σεμινάρια εκμάθησης Η/Υ - Εργαστήρι κοσμήματος (μέταλλο και κερί) - Εργαστήρι ζωγραφικής - Κοπτική – Ραπτική - Φιλοσοφική Συμβουλευτική - Ομάδα Ψυχολογίας - Ομάδες βιβλίου - Ελληνικοί χοροί σε συνεργασία με το Λύκειο Ελληνίδων.

Πληροφορίες: Δευτέρα έως Παρασκευή (Ηρ. Πολυτεχνείου 82 - Πειραιάς, τηλ. 210 41.81.674 – 210 41.85.080.

Το παιδί σας στην Προσκοπική Κίνηση**βρήκα το παρακάτω άθρο στην νέα ιστοσελίδα του ΣΕΠ και θεώρησα σωστό να παραθέσω γιατι σίγουρα κάπου θα μας βοηθήσει ίσως όχι τόσο τους μεγαλυτέρους αλλά τους νέους Βαθμοφόρους μας


Το παιδί σας στην κίνηση


Μια βασική ερώτηση που θα πρέπει να μας κάνετε είναι :

Τι θα κερδίσει το παιδί μου από την Προσκοπική Κίνηση;

Σήμερα υπάρχουν δεκάδες ευκαιρίες για εξωσχολικές δραστηριότητες για παιδιά και εφήβους. Οι περισσότερες προσφέρουν στα παιδιά ανάπτυξη μιας ικανότητας, μιας γνώσης ή διασκέδαση. Η Προσκοπική Κίνηση όμως προχωράει αρκετά βήματα παραπέρα.
Το παιδί σας θα έχει μια παρέα μέσα στην οποία θα μάθει να συνεργάζεται, θα ανακαλύψει νέες κλίσεις, θα ζήσει νέες εμπειρίες. Όλα αυτά μέσα σε ένα οργανωμένο περιβάλλον, με εκπαιδευμένους ενήλικους εθελοντές, που μπορεί να σας φαίνεται ότι είναι ακόμα παιδιά και κάνουν το μεράκι τους, αλλά στην πραγματικότητα προσφέρουν στο παιδί σας ανεκτίμητη βοήθεια.
Η Προσκοπική μέθοδος είναι ειδικά σχεδιασμένη για να φαίνεται σαν παιχνίδι, να είναι ελκυστική για τα παιδιά και παράλληλα να τα προετοιμάζει για την είσοδό τους στην κοινωνία.
Στόχος μας είναι σε οποίο περιβάλλον και αν ζουν, όλοι οι νέοι έχουν την ικανότητα να τα "βγάζουν πέρα" και την ικανότητα να γίνουν "οι αρχιτέκτονες της δικής τους ανάπτυξης" ως άτομα τα οποία είναι:

Αυτόνομα, ικανά να επιλέγουν και να ελέγχουν την προσωπική και κοινωνική ζωή τους ως άτομα και ως μέλη της κοινωνίας.

Υποστηρικτικά, ικανά να δείχνουν ενδιαφέρον για τους άλλους, να ενεργούν μαζί τους και για αυτούς και να μοιράζονται τις ανησυχίες τους.

Υπεύθυνα, ικανά να αναλαμβάνουν τις ευθύνες για τις πράξεις τους, να δεσμεύονται και να ολοκληρώνουν ό,τι έχουν αναλάβει.

Αφοσιωμένα, ικανά να διεκδικούν, με σεβασμό σε αξίες, ιδανικά και να ενεργούν σύμφωνα με αυτές

Ανάδειξη Προγραμμάτων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων

Η EuroCharity πραγματοποιεί ηλεκτρονική ψηφοφορία στο www.eurocharity.gr για την ανάδειξη των Προγραμμάτων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) που θα χρηματοδοτηθούν μέσω των ετήσιων συνδρομών των Μελών της για το έτος 2010.

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων συμμετέχει στην ψηφοφορία με το πρόγραμμα «Φεστιβάλ Πολιτιστικής Ενημέρωσης Νέων» που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα τον Απρίλιο του 2011. Το πρόγραμμα είναι εμπνευσμένο από τον θεσμό των Ανιχνευτικών Πολιτιστικών Ενημερώσεων.
Κάθε επισκέπτης μπορεί να συμμετάσχει στην ψηφοφορία μια μόνο φορά και πρέπει υποχρεωτικά να ψηφίσει τουλάχιστον δύο (2) ΜΚΟ.
Για να ψηφίσετε κάνετε κλικ στο banner που βρίσκεται στο επάνω μέρος της ιστοσελίδας www.eurocharity.gr με τίτλο “Χρηματοδότηση Προγραμμάτων ΜΚΟ”.
Δικαίωμα στην ψηφοφορία έχουν όλοι!
Λήξη ψηφοφορίας: 19 Νοεμβρίου 2010.
Υποστηρίξτε και εσείς την πρόταση του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων!


ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΓΝΩΣΤΟΙ ΜΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ

Κυριακή, 24 Οκτωβρίου 2010

Νέα μορφή της ιστοσελίδας του ΣΕΠ

Καλημέρα σε όλους,

από σήμερα το πρωί το www.sep.org.gr έχει κάνει ένα "μικρό" lifting.
Η νέα μας ιστοσελίδα για το www.sep.org.gr βρίσκεται πια στον αέρα σε beta μορφή, δηλαδή είναι ακόμα υπό δοκιμή, αλλά σε πραματικές συνθήκες.
Ελπίζουμε να σας αρέσει και να βρίσκετε πιο εύκολα τις πληροφορίες που ψάχνετε για το ΣΕΠ, τόσο εσείς όσο και οι επισκέπτες και φίλοι μας.
Στη νέα μορφή της ιστοσελίδας, ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες επιτυχίας της είστε εσείς. Περιμένουμε από εσάς να δημοσιεύετε εκεί τα άρθρα σας, από τη δραστηριότητα των συστημάτων σας σε όλη την Ελλάδα. Δεν θέλουμε να παραμείνει μια απρόσωπη σελίδα, με ανακοινώσεις της Γενικής Εφορείας, του Δ.Σ. μας και τα Δελτία Τύπου (που φυσικά θα υπάρχουν κι αυτά), αλλά να τη ζωντανέψτε εσείς, στέλνοντας τα άρθρα σας, από τις δράσεις που έχετε υλοποιήσει.
Το σύνθημά μας είναι πια: "Εικόνα μας το Σύστημά σου"
Σας καλούμε όλους να βοηθήσετε να κάνουμε την κεντρική σελίδα του ΣΕΠ τον καθρέπτη της Προσκοπικής Κίνησης σε όλη την Ελλάδα.
Πιο πολλές λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη σελίδα: http://www.sep.org.gr/uliko/εικόνα-μας-το-σύστημά-σου
Όσοι είχατε λογαριασμό στο forum του ΣΕΠ μπορείτε να συνδεθείτε με αυτόν και στο κεντρικό site.

Με Προσκοπικούς Χαιρετισμούς
Γιώργος Ρουσόπουλος

Εφ. Πληροφορικής ΓΕ ΣΕΠ

Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2010

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ JOTA JOTI ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ

Καλησπέρα σε όλους,

Λάβαμε πριν από λίγο τα συνολικά στατιστικά για τη συμμετοχή των συστημάτων από την Ελλάδα στο παγκόσμιο παιχνίδι JamPuz που παίχθηκε κατά τη διάρκεια του JOTA - JOTI το περασμένο Σαββατοκύριακο. Είναι μεγάλη χαρά, για όλους εμάς, να βλέπουμε ότι η Ελλάδα εμφανίζεται μέσα στις χώρες με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στο διεθνές αυτό παιχνίδι.
Συγκεκριμένα, τα συστήματα που συμμετείχαν από την Ελλάδα συγκέντρωσαν 798 κωδικούς JiD (παρά 2 800 !!!) και μας έφεραν στην 3η θέση σε όλο τον κόσμο από πλευράς συγκέντρωσης κωδικών (πίσω από Πορτογαλλία και Μεγάλη Βρεττανία) ενώ έδωσαν σε άλλα συστήματα 583 κωδικούς και μας έφεραν στην 4η θέση, πίσω από την Πορτογαλλία, την Μεγάλη Βρεττανία και την Ολλανδία!
Στο σύστημα του jotajoti.org καταγράψαμε επαφές με πάνω από 45 διαφορετικές χώρες του κόσμου.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλα τα συστήματα που συμμετείχαν στη δράση αυτή και να ευχηθούμε του χρόνου να έχουμε όλοι την ευκαιρία να παίξουμε, όχι με στόχο τη νίκη, αλλά την επικοινωνία με σημεία του πλανήτη μας που διαφορετικά μοιάζουν πολύ μακριά.
Σύντομα όλα τα συστήματα που συμμετείχαν θα λάβουν και ένα ακόμα email από τους διοργανωτές της δράσης (το παγκόσμιο γραφείο) με αναλυτικότερα στοιχεία για τη συμμετοχή τους. Το ΣΕΠ θα στείλει στα συστήματα αυτά τα επίσημα αναμνηστικά συμμετοχής.
Με Προσκοπικούς Χαιρετισμούς


Γιώργος Ρουσόπουλος

Πατήστε για να κατεβάσετε το λογότυπο σε μεγάλο μέγεθος

ΕΚΔΟΣΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ ΕΛΠΙΔΑ 2009
****θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότ βγήκε στην κυκλοφορία το Λεύκωμα της Πανελλήνιας Δράσης "ΕΛΠΙΔΑ 2009" που πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2009 στον Κίσσαβο και Καλλιπεύκη και με την συμμετοχή των Ανιχνευτών της Τ.Ε Πειραιά ενω η τιμή του λευκώματος είναι 7 €

Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2010

ΑΡΧΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Θα χαρούμε πολύ να σας δούμε την Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2010 στις 20:30 στην αίθουσα της Περιφέρειας "Μανώλης Βελισσάριος", για να οργανώσουμε την Αρχική Σχολή, που έχουμε την ευθύνη διοργάνωσή της, σαν Π.Ε. Σαρωνικού.


Κωνσταντίνος Λυγερός
Π.Ε Σαρωνικού

ΦΡΕΣΚΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΗΜΕΡΟ ΑΓΕΛΩΝ ΠΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Αγαπητοί Γερόλυκοι,


Όπως αποφάσισε ο κλάδος Λυκόπουλων της Περιφέρειας Σαρωνικού στο Συνέδριο Προγραμματισμού, θα πραγματοποιήσουμε στις 30&31/10/2010 διήμερη εκδρομή Βαθμοφόρων Αγελών. Θα πάμε στην Αγ. Ανδρέα στις κατασκηνώσεις του Δήμου Αθηναίων και το κόστος συμμετοχής είναι 17,00€.

Σκοπός της εκδρομής, είναι οι βαθμοφόροι των Αγελών της Περιφέρειας Σαρωνικού να γνωριστούμε καλύτερα, να ανταλλάξουμε ιδέες και απόψεις, να περάσουμε ένα χαλαρό ευχάριστο διήμερο γεμάτο παιχνίδι, τραγούδι και πολύ κέφι. Τελικός στόχος μας η προσωπική ευχαρίστηση κάθε ενήλικου μέλους της κίνησης μας αλλά και των λυκόπουλων, όταν θα παίζουν το Λυκοπουλικό παιχνίδι στις Αγέλες τους. Αυτό το όμορφο διήμερο, θα μας φέρει ακόμα πιο κοντά ώστε να προετοιμάζουμε δράσεις της Περιφέρειας με όρεξη.

Τα εφόδια μας για την εκδρομή είναι τα συνηθισμένα ατομικά εφόδια ενός διημέρου και το Μεσημεριανό φαγητό του Σαββάτου. Η διανυκτέρευση μας θα γίνει σε κλειστό χώρο και θα πρέπει να έχετε μαζί σας υπνόσακο, υπόστρωμα και σεντόνι.

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει το αργότερο μέχρι 24/10/2010 (λόγω παρατάσεως) να αποσταλούν με mail στη Ζίνα Θεοδοσίου στο znagaina@gmail.com. Την Δευτέρα 25/10/2010, από τις 7.30 μ.μ. έως τις 9.00 μ.μ. θα ήμαστε στην Περιφέρεια για να μας δώσετε και την οικονομική σας συμμετοχή.

Θα ακολουθήσουν περισσότερες πληροφορίες σε όσες και όσους δηλώσουν συμμετοχή!

Για την ομάδα του κλάδου

Καψάλης Χρήστος

Τηλ. 6993735242

Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

** αναρτήθηκε ανακοίνωση an_119_10 στο site του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων www.sep.org.gr με θέμα το Πρόγραμμα Δράσης της Γενικής Εφορείας από τον Οκτώβριο 2010 έως Δεκέμβριο 2011 .
Στην ανακοίνωση περιλαμβάνονται ενέργειες - ημερολογιακές δράσεις για το Προσκοπικό Πρόγραμμα ,ενέργειες και δράσεις για την ανάπτυξη της Προσκοπικής Κίνησης ,ενέργειες και Δράσεις για την υποστήριξη και αξιολόγηση του ενήλικου δυναμικού μας.
ας γίνουμε και εμείς ενεργοί στην προσπάθεια αυτή θα είμαστε εκεί .....

Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 22 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΤΖΑΜΠΟΡΥ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
.....βγήκε στην ιστοσελίδα του ΣΕΠ η ανακοίνωση  ενημέρωση για την οικονομική συνδρομή των προσκόπων και βαθμοφόρων αλλά και τον τρόπο καταβολής της συνδρομής αυτής σχετικα
ανακοίνωση 120


Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2010

ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ JOTA JOTI ΣΤΟ ΠΥΒΑ

Ελάτε μαζί μας σε μια πραγματική περιπέτεια δράσης, συνδυάζοντας την Παγκόσμια δράση των JOTA και JOTI, με την ευκαιρία να γνωρίσουμε όλοι μαζί την μαγεία των Αεροπροσκοπικών αντικειμένων. Φέτος η Εφορεία Ειδικότητας Αεροπροσκόπων της Γενικής Εφορίας, σας προτείνει κάτι διαφορετικό!!

Έτσι, φέτος στους χώρους του Προσκοπικού Κατασκηνωτικού Κέντρου ΠΥ.ΒΑ., κατά το διήμερο 16-17 Οκτωβρίου 2010 και συγκεκριμένα για τις ώρες: Σαββάτο, 16-10-2010, 11:00ʼ – 15:00ʼ και 17:00ʼ – 20:00ʼ, καθώς και την Κυριακή, 17-10-2010, 10:00ʼ – 15:00ʼ και 17:00ʼ – 19:00ʼ, θα λειτουργούν οι παρακάτω σταθμοί Αεροπροσκοπικού Ενδιαφέροντος.

-> Σταθμός Βραχέων Σημάτων. Όπου οι παραβρισκόμενοι θα συμμετάσχουν στο JOTA.

-> Σταθμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Όπου οι παραβρισκόμενοι θα συμμετάσχουν στο JOTI.

-> Σταθμός Αλεξιπτώτου Πλαγιάς. Όπου οι Παραβρισκόμενοι θα γνωρίζουν το εν λόγω αεραθλητικό αντικείμενα και με την βοήθεια Ειδικών θα πραγματοποιούν «φουσκώματα».

-> Σταθμός Εξομοιωτή Πτήσεως. Όπου οι συμμετέχοντες θα γνωρίζουν με τρόπο διαδραστικό τα μέρη και την ονοματολογίου των αεροσκαφών καθώς και των οργάνων και εν συνεχεία θα πραγματοποιούν εικονικές απογειώσεις.

-> Σταθμός Μετεωρολογίας. Όπου οι συμμετέχοντες θα πραγματοποιούν καταγραφή μετεωρολογικών μετρήσεων με ειδικά όργανα και θα ενημερώνονται από ειδικούς σχετικά με τη πρόγνωση των καιρικών φαινομένων βάση των μετρήσεων.

-> Σταθμός Ασύρματης Επικοινωνίας. Όπου οι συμμετέχοντες θα εξοικειώνονται με το Αεροπορικό Αλφάβητο.

-> Σταθμός Πυραυλομοντελισμού. Όπου οι συμμετέχοντες θα δημιουργήσουν την δικιά τους ξεχωριστή και απλούστατη μηχανή εκτοξεύσεων.

-> Σταθμός Αεροπροσκοπικών Ζωηρών Παιχνιδιών.

Οι Συμμετέχοντες θα συμμετάσχουν σε όποιους σταθμούς οι ίδιοι επιθυμούν με μόνη εξαίρεση το σταθμό JOTA, όπου για να συμμετάσχει κάποιος θα πρέπει πρώτα να έχει περάσει απʼ το σταθμό των Ασύρματων Επικοινωνιών.
Σας περιμένουμε όλους, Αεροπρόσκοπους και μη, για να γνωριστούμε και να ΠΕΤΑΞΕΙ Η ΟΜΑΔΑ!

Για οποιαδήποτε πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τους:

-> Κώστα "Ταύρος" Χρονόπουλο, Έφορο Ειδικότητας Αεροπροσκόπων Περιοχής Αττικής.

email: koschronopoulos στο hotmail.com,

-> Αλέξανδρος "Φοίνιξ" Σπυρόπουλο,

email: al.spyropoylos στο yahoo.gr

Σάββατο, 9 Οκτωβρίου 2010

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΕΠΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

*** η Εφορεία Περιοχής Αττικής έβγαλε μια ανακοίνωση σχετικά με κάποια σημεία προσοχής περί του κανονισμού καλό θα είναι να ενημερωθούμε όλοι μας και κυρίως οι Αρχηγοί τμημάτων ,Αρχηγοί Συστήματων αλλά και μέλη ΕΚΣ

http://lt.pca.com.gr:9999/esep/files/100000/an28_10.pdf

ΕΙΔΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΚΑΠΑΝΙΚΗΣ
*** λειτουργία ειδικής σχολής σκαπανικής  στις εγκαταστάσεις του 1ου Συστήματος Προσκόπων Παιανίας από 22 Οκτωβρίου-24 Οκτωβρίου 2010 και 19 Νοεμβρίου -21 Νοεμβρίου 2010 για τα περισσότερες πληροφορίες στην παρακάτω διεύθυνση  λήξη αιτήσεων 108 Οκτωβρίου 2010 και κόστος 80 €


ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Η Εφορεία Περιοχής αττικής για την εκαπίδευση των βαθμοφόρων ανακοινωνει σεμινάριο για το Προσκοπικό Δίκτυο  την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2010 απο τις 19:30 έως 21:30 στην αίθουσα Λευκαδίτη ( Πτολεμαίων 1 Αθήνα )
για περισότερες πληροφορίες ανακοίνωση 29 της Ε.Π Αττικής  στην παρακάτω διεύθυνση :


http://esep.pca.com.gr/cgi-bin/index.cgi?action=prg&sub=se013&kl=100000

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ - ΤΟ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ - Τετ 20/10/10


19.30 – 19.45: Προσέλευση Συμμετεχόντων
19.45 – 19.55: Χαιρετισμός Εφόρου Περιοχής
19.55 – 20.15: Ανάλυση Απογραφής 2010 Μελών και Βαθμοφόρων Προσκοπικού Δικτύου
Εισηγητής: Νίκος Αρμάσης Έφορος Προσκοπικού ΕΠ Αττικής
20.15 – 20.35: Παρουσίαση του «Προσκοπικού Δικτύου» (Κανονισμός λειτουργίας –
δραστηριότητες – μέλη – ανάπτυξη – ένταξη στο Σύστημα Προσκοπικών  Τμημάτων)
Εισηγητής Μιχάλης Βραχάμης: Αναπληρωτής Έφορος Περιοχής Αττικής
20.35 – 20.55: Ελεύθερη συζήτηση – τοποθετήσεις.
20.55 – 21.15: Στοχοθέτηση Εφορείας Περιοχής για το Προσκοπικό Δίκτυο
Εισηγητής: Νίκος Αρμάσης Έφορος Προσκοπικού Δικτύου ΕΠ Αττικής.
21.15 – 21.30: Ελεύθερη συζήτηση – τοποθετήσεις
21.30 : Τέλος ΣεμιναρίουΠαρασκευή, 8 Οκτωβρίου 2010

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΒΕΡΜΙΟΥ

Αγαπητοί μου,

Το Κατασκηνωτικό Κέντρο Καστανιάς Βερμίου το οποίο βρίσκεται μέσα σε ένα φανταστικό δάσος Οξιάς σε υψόμετρο 1300 μέτρων έχοντας ολοκληρώσει την κατασκηνωτική περίοδο (Ιούλιος 2010 – Σεπτέμβριος 2010) της φιλοξενίας του , ανακοινώνει ότι διατίθεται από τις 09 Οκτωβρίου 2010 στα τμήματα για την πραγματοποίηση των χειμερινών τους εκδρομών τις παρακάτω ημερομηνίες:
· 9- 10 Οκτωβρίου
· 16- 17 Οκτωβρίου
· 23- 24 Οκτωβρίου
· 30- 31 Οκτωβρίου
· 6- 7 Νοεμβρίου
· 13- 14 Νοεμβρίου
· 20- 21 Νοεμβρίου
· 27- 28 Νοεμβρίου
· 4- 5 Δεκεμβρίου
· 11- 12 Δεκεμβρίου
· 18- 19 Δεκεμβρίου
· 26- 28 Δεκεμβρίου
· 28- 30 Δεκεμβρίου
· 3- 6 Ιανουαρίου 2011
· 6 -9 Ιανουαρίου 2011

Τα τμήματα που ενδιαφέρονται για την πραγματοποίηση εκδρομών τους στο Κέντρο μπορούν να στέλνουν τις αιτήσεις τους : στον Αρχηγό Κατασκηνωτικού Κέντρου Καστανιάς κ.Παντελίδη Ανέστη τηλ.6942434179 & 6981008300 (whats up) ü στο e-mail : an_pantelidis@yahoo.gr
ü ή να κάνουν την κράτηση τους on –line στην ιστοσελίδα του Κέντρου στην διεύθυνση www.kastaniacamp.gr
 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις, την χωρητικότητα ,τις παροχές κ.τ.λ καθώς και φωτογραφικό υλικό του κατασκηνωτικού !!! μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα που φιλοξενείτε το Κέντρο και είναι www.kastaniacamp.gr

Καλό Προσκοπικό Παιχνίδι!!!
Με Προσκοπικούς χαιρετισμούς
Παντελίδης ΑνέστηςΑρχηγός Π.Κ.Καστανιάς
Παντελίδης Ανέστης
an_pantelidis@yahoo.gr

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΑΙ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΟΥΣ

«Η ΑΛΙΚΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ … ΓΕΥΜΑΤΩΝ»


Της Βίκυς Θαλασσινού
Ένα σύγχρονο παραμύθι που χρησιμοποιεί το όνειρο, το χιούμορ και τη δράση, για να θίξει την πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν τα σημερινά παιδιά.
Το έργο είναι βασισμένο σε έρευνα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
και τελεί ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ και της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και θα παρουσιαστεί στο

ΘΕΑΤΡΟ ΟΡΦΕΑΣ  (ΣΤΟΑ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ)
Πανεπιστημίου 38 - (στάση metro Πανεπιστήμιο)
Υπ. Επικοινωνίας : Τερέζα Λουΐζου : 6948-625232 / 210-9888063

Συντελεστές
Σκηνοθεσία Γιάννης Σταματίου
Μουσική Νίκος Μερτζάνος
Σκηνικά-Κοστούμια Λουκία Γαβριήλογλου
Κείμενο – Στίχοι Βίκυ Θαλασσινού
Χορογραφίες Άντζελα Μπουσμπουρέλη

Παίζουν οι ηθοποιοί της θεατρικής ομάδας «ΒΙΔΩΜΑ»
Δώρα Θωμοπούλου, Δημήτρης Τοπαλίδης, Τάμυ Ρόρη, Βίκυ Θαλασσινού

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΚΟΠΟΥΣ
6€ το άτομο  αντί του κανονικού εισιτηρίου 12€

Η ειδική αυτή έκπτωση ισχύει  για τις κανονικές παραστάσεις του θεάτρου:
κάθε Σάββατο 3μ.μ  &  Κυριακή 11π.μ & 3μ.μ
  Έναρξη παραστάσεων Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2010 / ώρα 3μ.μ


Περίληψη του έργου
Η Αλίκη είναι ένα σύγχρονο παιδί που ζει σ’ ένα διαμέρισμα μιας απρόσωπης μεγαλούπολης μαζί με τους γονείς της. Η συνεχής απουσία τους, κάνει την Αλίκη ένα παιδί μοναχικό, κακομαθημένο, χωρίς φίλους, που περνάει την ώρα της τρώγοντας μπροστά στην τηλεόραση. Μια μέρα η Αλίκη κερδίζει το διαγωνισμό τηλεθέασης και της δίνεται η ευκαιρία vα γίνει πρόσωπο της τηλεόρασης. Και η περιπέτεια ξεκινά!  Στην Χώρα με τις Μακριές Κεραίες, η Βασίλισσα της τηλεόρασης τη βραβεύει και οι δημοσιογράφοι την φωτογραφίζουν. Ο λαμπερός όμως αυτός κόσμος ακολουθεί αυστηρούς κανόνες και επιβάλει στην Αλίκη να στέκεται σε ψηλά τακούνια και να ακολουθεί βασανιστικές δίαιτες για να κρατιέται αδύνατη.  Έτσι η Αλίκη μόνη, πεινασμένη και απογοητευμένη περιπλανιέται, ώσπου μια μυρωδιά φαγητού την οδηγεί στην Χώρα των Γευμάτων.  Εκεί ξεχνάει τις διατροφικές συμβουλές της μαμάς της για σωστή και ισορροπημένη διατροφή και ρίχνεται στις λιχουδιές, που μπορεί να είναι πεντανόστιμες, αλλά την χοντραίνουν τόσο … ώσπου στο τέλος την αρρωσταίνουν.
 Τρέχοντας για ακόμα μια φορά να φύγει μακριά φτάνει στην Χώρα της Σκέψης…
Κάπου εδώ η περιπέτεια της τελειώνει…
Το ταξίδι της όμως μόλις ξεκινά…

«Η ΑΛΙΚΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ … ΓΕΥΜΑΤΩΝ»
Της Βίκυς Θαλασσινού
 Με σεβασμό προς τα παιδιά που αντιμετωπίζουν διατροφικές διαταραχές και με το μήνυμα ότι
όλα είναι στο χέρι μας αν θέλουμε να τα αλλάξουμε

Υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων της παράστασης

Τερέζα Λουΐζου

6948-625232

210-9888063 / 211-0135592

ΔΙΗΜΕΡΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΑΓΕΛΗΣ ΠΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Αγαπητοί Γερόλυκοι,


Όπως αποφάσισε ο κλάδος Λυκόπουλων της Περιφέρειας Σαρωνικού στο Συνέδριο Προγραμματισμού, θα πραγματοποιήσουμε στις 30&31/10/2010 διήμερη εκδρομή Βαθμοφόρων Αγελών. Θα πάμε στην Αγ. Μαρίνα του Σ.Ε.Ο. και το κόστος συμμετοχής είναι 17,00€.
Σκοπός της εκδρομής, είναι οι βαθμοφόροι των Αγελών της Περιφέρειας Σαρωνικού να γνωριστούμε καλύτερα, να ανταλλάξουμε ιδέες και απόψεις, να περάσουμε ένα χαλαρό ευχάριστο διήμερο γεμάτο παιχνίδι, τραγούδι και πολύ κέφι. Τελικός στόχος μας η προσωπική ευχαρίστηση κάθε ενήλικου μέλους της κίνησης μας αλλά και των λυκόπουλων, όταν θα παίζουν το Λυκοπουλικό παιχνίδι στις Αγέλες τους. Αυτό το όμορφο διήμερο, θα μας φέρει ακόμα πιο κοντά ώστε να προετοιμάζουμε δράσεις της Περιφέρειας με όρεξη.
Τα εφόδια μας για την εκδρομή είναι τα συνηθισμένα ατομικά εφόδια ενός διημέρου και το Μεσημεριανό φαγητό του Σαββάτου. Η διανυκτέρευση μας θα γίνει σε κλειστό χώρο και θα πρέπει να έχετε μαζί σας υπνόσακο, υπόστρωμα και σεντόνι.
οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει το αργότερο μέχρι 11/10/2010 να αποσταλούν με mail στη Ζίνα Θεοδωσίου στο znagaina@gmail.com. Την Πέμπτη 14/10/2010, από τις 7.00 μ.μ. έως τις 9.00 μ.μ. θα ήμαστε στην Περιφέρεια για να μας δώσετε και την οικονομική σας συμμετοχή.
θα ακολουθήσουν περισσότερες πληροφορίες σε όσες και όσους δηλώσουν συμμετοχή!
Για την ομάδα του κλάδου
Καψάλης Χρήστος
τηλ. 6993735242

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Το 2010 το Σ.Ε.Π. γιορτάζει τα 100 του Χρόνια...

Το 2010 οι Πρόσκοποι Σαρωνικού γιορτάζουν τα 65 τους Χρόνια...

Το Σύστημά σας ή Τοπική σας Εφορεία το 2010, τα πόσα χρόνια γιορτάζει;;;

Περιμένουμε την απάντησή σας... σε αυτό το e-mail.

Πρόσκοποι Σαρωνικού

ΘΥΡΙΔΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Στην Περιφέρεια λειτουργούν και πάλι οι θυρίδες αλληλογραφίας των Συστημάτων και των Τοπικών Εφορειών.

Συνήθως θα βρίσκετε ταυτότητες και πτυχία σχολών που μας προωθούν από την Γενική Εφορεία και Ε.Π. Αττικής ή και ότι άλλο χρειαστεί για να διανεμηθεί.

Πρόσκοποι Σαρωνικού

ΑΡΧΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Προγραμματίζεται Αρχική Σχολή για τις 13 & 14 Νοεμβρίου 2010.

Στις 6 & 7 Νοεμβρίου 2010 θα πραγματοποιηθεί η προετοιμασία των εκπαιδευομένων με σεμινάρια θεωρητικά και πρακτικά.

Σημειώστε τις ημερομηνίες στο ημερολόγιό σας!!!

Πρόσκοποι Σαρωνικού
ΠΕ Σαρωνικού Λυγερός Κώστας


Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2010

JOTA JOTI 2010

Εχθές κυκλοφόρησε η ανακοίνωση 115/2010 με τις οδηγίες για τη συμμετοχή σας στο φετινό JOTI (και φυσικά και το JOTA).


Το φετινό JOTI διεξάγεται το Σαββατοκύριακο 16-17 Οκτωβρίου 2010.

Για όσους ήδη γνωρίζουν τη διαδικασία συμμετοχής από τα προηγούμενα χρόνια υπάρχουν μερικές αλλαγές και εκπλήξεις.!Κατ' αρχήν, φέτος η επικοινωνία των Ελλήνων Προσκόπων κατά τη διάρκεια της δράσης θα γίνει αποκλειστικά μέσω του Προσκοπικού δικτύου IRC Scoutlink. Τα κανάλια του ΣΕΠ στο GrNet (#sep και #klados_lykopoulon) δεν θα χρησιμοποιηθούν και θα υπάρχουν πληροφορίες για να συνδεθείτε στο Scoutlink. Λεπτομέρειες για να συνδεθείτε υπάρχουν στη σελίδα μας http://www.sep.org.gr/internet/scoutlink-irc.php

Φέτος το παγκόσμιο γραφείο έχει ετοιμάσει ένα παγκόσμιο παιχνίδι με τίτλο JamPuz. Είναι πολύ εύκολο να συμμετέχετε στο παιχνίδι αυτό και να κερδίσετε τα αναμνηστικά για τη συμμετοχή σας. Το παιχνίδι μάλιστα θα είναι κοινό τόσο για το JOTI όσο και για το JOTA, οπότε μπορείτε να κερδίσετε, κάνοντας επαφές, είτε από τα ραδιοκύματα είτε από το διαδίκτυο. Στη σελίδα http://www.sep.org.gr/internet/jampuz.php θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για το παιχνίδι.

Για να συμμετέχετε εύκολα στο JΟΤΙ (και το JOTA) μπορείτε να προετοιμάσετε την εγγραφή σας, από τη σελίδα http://www.jotajoti.org/ Γραφτείτε ως τμήματα (αλλά και ατομικά), και μπορείτε να:

πάρετε το δικό σας μοναδικό κωδικό τμήματος για συμμετοχή στο JAMPUZ

έχετε μια διεύθυνση email της μορφής onoma@2010.jotajoti.org για χρήση κατά τη δράση

έχετε ένα ειδικό χώρο για να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας από τη δράση

έχετε τη δυνατότητα να βάλετε το τμήμα σας στο παγκόσμιο χάρτη των τμημάτων που συμμετέχουν στο JOTA/JOTI.

έχετε ένα μοναδικό κωδικό για να μπορείτε να συνδέεστε στο Προσκοπικό δίκτυο IRC ScoutLink (http://www.scoutlink.net/).

να κερδίσετε αναμνηστικά συμμετοχής για το τμήμα σας από το παγκόσμιο γραφείο, συμμετέχοντας στο JAMPUZ, είτε μέσω ραδιοερασιτεχνικού σταθμού είτε μέσω διαδικτύου. Τα αναμνηστικά για την Ελλάδα είναι ήδη στα χέρια μας (στην Εφορεία Πληροφορικής) και σας περιμένουν!!!

Περισσότερες πληροφορίες για το Joti θα βρείτε στην ανακοίνωση 115/2010 και στη σελίδα http://www.sep.org.gr/internet/joti.php. Η σελίδα αυτή θα εμπλουτίζεται σταδιακά με περισσότερες πληροφορίες για τη δράση!

Σχόλια, ερωτήσεις και βοήθεια μπορείτε να κάνετε/ζητήσετε μέσω του forum στο ειδικό θέμα εδώ είτε επικοινωνώντας μαζί μας

Γιώργος Ρουσόπουλος

Εφ. Πληροφορικής ΓΕ/ΣΕΠ
JOTA-JOTI_2010

ΑΡΧΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
*** ενημερώστε τους βαθμοφόρους μας ότι  ήδη βγήκαν στην επιφάνεια; 2 αρχικές σχολές για τους νέους βαθμοφόρους έπεται και της Περιφέρειάς μας που απο πληροφορίες μας θα είναι τον Νοέμβριο όποιοι ενδιαφέρονται να πάνε ας δούνε τις ανακοινώσεις των Σχολών παρακάτω από το link της Εφορείας Περιοχής Αττικής


http://lt.pca.com.gr:9999/esep/files/100000/an24.pdfΠαρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2010

ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΑΠΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΟ (ΜΑΥΡΟ ΡΑΝ)***  για να διαβάζουν οι νεότεροι να μαθαίνουν, να γνωρίζουν οι μεγαλύτεροι το μεγάλο βάρος προσκοπικής ιστορίας που κουβαλάνε, και να θυμούνται οι παλιότεροι


ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

*με βάση την ανακοίνωση της Γενικής Εφορείας θα πρέπει τα Συστήματα να δηλώσουν στην συνημμένη λίστα της ανακοίνωσης an_116_10 τα επιτυχόντα μέλη τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση την φετινή χρονιά
** σας παρακαλούμε σαν ΤΕ Πειραιά ένα αντίγραφο να σταλεί και σε μας για τις δικές μας ενέργειες
*** λήξη προθεσμίας αποστολής λίστας 10 Οκτωβρίου 2010 προλάβετε


mailto:efanaptge@sep.org.gr