Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου 2011

4η ΣΧΟΛΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

4η Σχολή Βασικής Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων & Μελών Προσκοπικού Δικτύου


 
Σύμφωνα με το Πανελλήνιο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης 2010 – 2011 (Ανακοίνωση 135/30.11.2010) και τον Κανονισμό Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Βαθμοφόρων, ανακοινώνεται η λειτουργία της  4ης Σχολής Βασικής Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων & Μελών Προσκοπικού Δικτύου, στο Προσκοπικό Κέντρο ΠY-ΒΑ στο Ίλιον Αττικής. 
Η  Σχολή θα πραγματοποιηθεί  από την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου (ώρα έναρξης 17.00) μέχρι  την  Κυριακή 27 Φεβρουαρίου  2011 (ώρα λήξης 19.00).
ü      Στη Σχολή μπορούν να συμμετάσχουν Βαθμοφόροι που έχουν Εντολή Διοικήσεως και Μέλη Προσκοπικών Δικτύων, που  έχουν απογραφεί οι ίδιοι και τα Κλιμάκιά τους για το έτος 2011 και έχουν παρακολουθήσει με επιτυχία την Αρχική Σχολή Προσκοπικής Τεχνικής.
ü      Την Εκπαίδευση θα διευθύνει ο Αρχηγός Εκπαιδευτής Βαθμοφόρων κ. Άγγελος Καραμάνης, Σύμβουλος Διεθνών Σχέσεων  Δ.Σ./Σ.Ε.Π. (τηλ.: 6983509118).
ü       Οι Αιτήσεις Συμμετοχής, θα πρέπει να φθάσουν στην Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. μέχρι την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2011,  με το ποσό των € 70 (υπόδειγμα θα βρείτε στην ιστοσελίδα του ΣΕΠ http://www.sep.org.gr/uliko/%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BC%CF%8C%CF%81%CF%86%CF%89%CF%83%CE%B7), σωστά συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, ταχυδρομικά : Πτολεμαίων 1, 116 35 Αθήνα, με FAX : 2107236561, με e-mail: efsxolonge@sep.org.gr ή ηλεκτρονικά μέσα από τη σελίδα της Εφορείας Εκπαίδευσης Γ.Ε.
ü      Η Αίτηση Συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύεται από το φωτοαντίγραφο του γραμματίου είσπραξης της Οικονομικής Υπηρεσίας ΣΕΠ ή από το φωτοαντίγραφο κατάθεσης στο λογαριασμό υπ΄ αριθμ. 362-002002-004018 της ALPHABANK (στην αιτιολογία κατάθεσης πρέπει να αναγραφεί «4ΣΒΕΠΔ-ΕΠΩΝΥΜΟ ΣΑΣ») ολόκληρου του ποσού συμμετοχής και μόνο έτσι θα λαμβάνεται υπόψη.
ü      Ο αριθμός των Συμμετεχόντων δεν θα ξεπερνά των αριθμό των 30 ατόμων.
ü      Οι Βαθμοφόροι και τα Μέλη Προσκοπικών Δικτύων που θα επιλεγούν να παρακολουθήσουν την Εκπαίδευση, θα ειδοποιηθούν έγκαιρα τηλεφωνικά για τη συμμετοχή τους και για τις λοιπές λεπτομέρειες (ατομικά εφόδια, πρόγραμμα κ.λπ.) από τον Αρχηγό της.
ü      Παρακαλούνται οι Έφοροι Περιοχής, οι Περιφερειακοί και οι Τοπικοί Έφοροι, καθώς και οι Αρχηγοί Συστημάτων να ενημερώσουν τους Βαθμοφόρους και τα Μέλη Προσκοπικών Δικτύων, σχετικά με τη λειτουργία της Σχολής αυτής.
ü      Επίσης παρακαλούνται οι Ε.Κ.Σ. να ενισχύσουν οικονομικά από το Ταμείο των Συστημάτων ή Εφορειών που ανήκουν όσους Βαθμοφόρους και Μέλη Προσκοπικών Δικτύων επιθυμούν να παρακολουθήσουν την Εκπαίδευση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου