Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2012

ΜΑΘΑΙΝΩ – Ιστότοπος Ενημέρωσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων Στελεχών ΣΕΠ.

Σε εφαρμογή του Προγράμματος Δράσης της Γενικής Εφορείας 2012 – 2013 και ειδικότερα του πυλώνα ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, μεταξύ των άλλων,  προτεραιότητα αποτελεί η διαρκής ενημέρωση και εκπαίδευση των μελών του Προσωπικού Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων Σ.Ε.Π.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να πληροφορήσουμε τα Mέλη του Προσωπικού Εκπαίδευσης ότι δημιουργήθηκε από την Εφορεία Εκπαίδευσης της Γενικής Εφορείας μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Σ.Ε.Π. ένας νέος ιστότοπος για τους Εκπαιδευτές με διακριτό τίτλο ΜΑΘΑΙΝΩ (http://mathaino.sep.org.gr/).

Στο νέο ιστότοπο ΜΑΘΑΙΝΩ θα παρέχεται διαρκής πληροφόρηση και γνώση γύρω από την εκπαίδευση, τόσο την προσκοπική όσο και την επαγγελματική, χρήσιμη και αναγκαία για τη διεύρυνση των οριζόντων των Εκπαιδευτών μας.

Πιστεύουμε ότι ή νέα αυτή ευκαιρία επικοινωνίας θα γίνει θετικά δεκτή γεγονός που θα επιβεβαιωθεί και με το πόσο συχνά όλοι θα επισκεπτόμαστε το ΜΑΘΑΙΝΩ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου