Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2012

Χρήσιμα έγγραφα στις επαφές με τις Αρχές για τη λειτουργία των Κατασκηνώσεων και των Μεγάλων Δράσεων Υπαίθρου

Με αφορμή την έναρξη των καλοκαιρινών Κατασκηνώσεων και των Μεγάλων Δράσεων Υπαίθρου, θέτουμε υπόψη σας τέσσερα έγγραφα, τα οποία διευκολύνουν  την επαφή με τις Αρχές, αναφορικά με τη λειτουργία των Κατασκηνώσεων και Μ.Δ.Υ. των Τμημάτων, κυρίως δε αυτών που πραγματοποιούνται εκτός  Προσκοπικών Κέντρων. Οι «Προσκοπικές Εκπαιδευτικές Δράσεις Υπαίθρου», όπως κατ’ ακριβή νομική ορολογία χαρακτηρίζονται οι Προσκοπικές Κατασκηνώσεις και Μεγάλες Δράσεις Υπαίθρου, είναι απόλυτα κατοχυρωμένες έναντι των Αρχών, εφόσον φυσικά τηρούνται δυο βασικές προϋποθέσεις:
α) η νόμιμη άδεια από το νόμιμο κάτοχο του χώρου (ιδιώτης, Δήμος, ιδιωτικός ή δημόσιος φορέας κ.λπ.), όπως προβλέπεται και στο Φάκελο της Κατασκήνωσης-Μ.Δ.Υ. και
β) η ακριβής τήρηση των διατάξεων δημοσίας τάξεως (απαγόρευση πυράς σε δασική έκταση, τήρηση ωρών κοινής ησυχίας κ.λπ.).
Ειδικότερα τα συνημμένα έγγραφα είναι:
Α) το από 4.6.2008 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Σ.Ε.Π.,
Β) το υπ’ αριθμόν πρωτ. 518495/17-6-2010 έγγραφο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού,
Γ) το υπ’ αριθμόν πρωτ. Α1/467 και Θ/23/31-08-1987 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας (Τμήμα Εκπαίδευσης Εξοσχολικών Οργανώσεων) και
Δ) το υπ’ αριθμόν πρωτ. Π1β/Γ.Π. 63478/03-07-2003 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας (Διεύθυνση Προστασίας Οικογένειας).
Τα ανωτέρω έγγραφα καλό θα είναι να βρίσκονται στη διάθεση των Αρχηγών των Κατασκηνώσεων κατά τη λειτουργία τους και να τίθενται υπόψη των Αρχών σε κάθε πιθανή επαφή με αυτές.
Καλές Κατασκηνώσεις!Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου