Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2011

Κανονισμός Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Βαθμοφόρων Σ.Ε.Π. – Αναθεώρηση Κύκλου Αρχικής Εκπαίδευσης

Σε συνέχεια εισήγησης του Συμβουλίου Εκπαίδευσης, πρότασης του Γενικού Εφόρου και έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της 19.9.2011, σας γνωρίζουμε ότι αναθεωρήθηκε ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ προκειμένου να καλύψει καλύτερα τις σημερινές ανάγκες των νέων Βαθμοφόρων του ΣΕΠ.
Ειδικότερα στον Κύκλο αυτό της εκπαίδευσης εντάσσεται νέα ενότητα ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ διάρκειας 4 ωρών η οποία περιλαμβάνει μια σύντομη εισαγωγή στον Προσκοπισμό, χρήσιμη για κάθε νέο Ενήλικο Στέλεχος του ΣΕΠ που προέρχεται από τις τάξεις του Προσκοπισμού ή εντάσσεται για πρώτη φορά ως ενήλικος σε αυτόν. Παράλληλα οι προβλεπόμενες προαιρετικές  ως προς τη συμμετοχή των Βαθμοφόρων ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ καθίστανται πλέον ως προς την παρακολούθηση  τους υποχρεωτικές για κάθε νέο Βαθμοφόρο εκτός αν αυτός έχει ονομαστεί Πρόσκοπος Έθνους.
Για την ενημέρωση σας επισυνάπτεται το σχετικό μέρος του Κανονισμού Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Βαθμοφόρων ΣΕΠ (Μέρος 2ο παρ Β’) όπως διαμορφώθηκε και θα αντικαταστήσει το υπάρχον.
Η Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε θα εκδώσει εντός το τρέχοντος μηνός Οδηγίες Οργάνωσης και Λειτουργίας των προβλεπομένων Ενοτήτων του εν λόγω Κύκλου Αρχικής Εκπαίδευσης.
Οι Εφορείες Περιοχής και οι Περιφερειακές Εφορείες, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, αφού λάβουν γνώση των σχετικών Οδηγιών καλούνται  για την εφαρμογή των προβλεπομένων από την Προσκοπική Περίοδο 2012 – 2013.
Η παρούσα αναθεώρηση κρίθηκε επιβεβλημένη αφενός για να ενδυναμωθεί και να αναδειχθεί ιδιαίτερα η ζωή υπαίθρου, αφετέρου στα πλαίσια της ευέλικτης εκπαίδευσης πραγματοποιείται μία ελάφρυνση των θεμάτων της Σχολής Βασικής Εκπαίδευσης, τα οποία επαναλαμβανόντουσαν σε όλους τους Κλάδους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου