Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2011

Πρόγραμμα Vodafone World of Difference

Την περσινή χρονιά η Vodafone επέλεξε το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων ως έναν από τους οργανισμούς που θεωρεί ότι έχουν όλα τα χαρακτηριστικά ώστε να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Vodafone World of Difference. Για το έτος 2010 οι τελικώς επιλέξιμοι φορείς που συμμετείχαν στο πρόγραμμα ήταν ο σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής «ΑΝΙΜΑ», ο σύλλογος για την ψυχική υγεία Σ.Ο.Ψ.Υ. Πάτρας, και ο σύλλογος Ατόμων με κινητικά προβλήματα «Περπατώ» του Ν. Ροδόπης.
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που προσφέρει σε τρεις κατοίκους της χώρας μας τη δυνατότητα να εργαστούν για έναν ολόκληρο χρόνο σε ένα έργο που σε συνεργασία με τον οργανισμό που θα υλοποιηθεί θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Για τη φετινή χρονιά λοιπόν η εταιρεία απευθυνόμενη στα Κοινωφελή Ιδρύματα της χώρας μας, επέλεξε το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων για να συμμετάσχει για άλλη μια χρονιά στο πρόγραμμα.
Βαθμοφόροι και Μέλη Προσκοπικών Δικτύων ανά την Ελλάδα που διακρίνονται από ενθουσιασμό, δέσμευση και δυναμισμό και μπορούν να αποδείξουν ότι διαθέτουν τις κατάλληλες ικανότητες, τη γνώση και τα αναγκαία προσόντα για την υλοποίηση του έργου που προτείνουν καλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρουν τους στο πρόγραμμα έως την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2011, αποστέλλοντας ηλεκτρονικά στον Διευθυντή Υπηρεσιών ΣΕΠ, κ. Α. Ευσταθίου (nefs...@sep.org.gr) Βιογραφικό Σημείωμα και ένα σύντομο γράμμα με τους λόγους που θεωρούν ότι πρέπει να αποτελέσουν έναν από τους υποψηφίους του προγράμματος αλλά και με την ιδέα για την υλοποίηση ενός έργου σε συνεργασία με το ΣΕΠ.
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απογεγραμμένα μέλη του ΣΕΠ, 18 ετών και άνω, κάτοικοι Ελλάδας, με άριστη γραπτή και προφορική γνώση της ελληνικής γλώσσας. Τέλος, πρέπει να είναι σε θέση να εργαστούν στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων για μία περίοδο 12 μηνών συνεχόμενα, από τον Ιανουάριο 2012. Έπειτα από αξιολόγηση οι υποψήφιοι θα κληθούν για συνέντευξη με στόχο να επιλεγούν τα άτομα που θα αποτελέσουν την πρόταση του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων προς τη Vodafone.
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Vodafone http://www.vodafone.gr/portal/client/cms/viewCmsPage.action?pageId=10012 και  τηλεφωνικά στο 210-7244437 (κ. Μαίρη Βαξεβανοπούλου).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου