Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2011

14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εκπαιδευτών Βαθμοφόρων ΣΕΠ

Αγαπητοί  Συνεργάτες,
Σε εφαρμογή του Προγράμματος Δράσης Γενικής Εφορείας 2010 - 2011, το Σαββατοκύριακο 10 & 11 Δεκεμβρίου 2011 θα πραγματοποιηθεί το 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εκπαιδευτών Βαθμοφόρων ΣΕΠ.
Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Προσκοπικό Κέντρο «Αγ. Ανδρέας» Αττικής. Η προσέλευση  των  Συνέδρων θα γίνει το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2011 μέχρι τις 09.30΄. Η έναρξη του Συνεδρίου θα είναι στις 10:00΄. Η λήξη  του Συνεδρίου θα γίνει την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου στις 17.00΄.
Στο Συνέδριο καλούνται να συμμετάσχουν όλοι οι Εκπαιδευτές που θα είναι μέλη του Προσωπικού Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων ΣΕΠ, μετά από τη διαδικασία αξιολόγησης από το Συμβούλιο Εκπαίδευσης, την πρόταση του Γενικού Εφόρου και την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, ενέργειες που θα ολοκληρωθούν εντός του Οκτωβρίου, σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Βαθμοφόρων ΣΕΠ, θα έχουν Εντολή Διοίκησης και θα είναι απογεγραμμένοι για το έτος 2011.
Το Συνέδριο θα ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα :
  1. Απολογισμός έργου & Πρόγραμμα Δράσης Εφορείας Εκπαίδευσης Γ.Ε.
  2. Ευέλικτη Εκπαίδευση για την Ανάπτυξη των Βαθμοφόρων ΣΕΠ
  3. Αξιολόγηση Εκπαιδευομένων και Εκπαιδευτών
  4. Ανάδειξη Αιρετών Μελών Συμβουλίου Εκπαίδευσης
Οι Αιτήσεις Συμμετοχής (συνημμένο υπόδειγμα) θα πρέπει να παραδοθούν ή να αποσταλούν (ταχυδρομικά: Πτολεμαίων 1 - 11635 Αθήνα, με FAX: 2107243494 ή 2107236561, με e-mail:efsxolonge@sep.org.gr ή ηλεκτρονικά μέσα από τη σελίδα της Εφορείας Εκπαίδευσης Γ.Ε.)  στην Εφορεία  Εκπαίδευσης Γ. Ε., το αργότερο  μέχρι τη Τετάρτη 30  Νοεμβρίου  2011.
 Για την αντιμετώπιση των δαπανών λειτουργίας του Συνεδρίου κάθε Σύνεδρος θα συμβάλλει με το  ποσόν των είκοσι πέντε Ευρώ (€25), το οποίο καλύπτει τη διαμονή, τη διατροφή και τα λοιπά έξοδα του Συνεδρίου.
Η Αίτηση Συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύεται από το φωτοαντίγραφο του γραμματίου είσπραξης της Οικονομικής Υπηρεσίας ΣΕΠ ή από το φωτοαντίγραφο κατάθεσης στο λογαριασμό υπ΄ αριθμ. 362-002002-004018 της ALPHABANK (στην αιτιολογία κατάθεσης πρέπει ν’ αναγραφεί η φράση «14ΣΕ-ΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ») ολόκληρου του ποσού συμμετοχής και μόνο έτσι θα λαμβάνεται υπόψη.
Όσοι επιθυμούν μπορούν, μετά από σχετική ενημέρωση, να διανυκτερεύσουν την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2011 στο Κέντρο χωρίς επιβάρυνση.
 Αγαπητοί Εκπαιδευτές,
 Στην Προσκοπική Κίνηση η Εκπαίδευση διαχρονικά αποτελεί τη σημαντικότερη κινητήρια δύναμή της, η οποία προκειμένου να διατηρήσει το ρόλο της οφείλει να λαμβάνει υπόψη της τα μηνύματα των καιρών και τις εξελίξεις της εποχής. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο εφόσον κατορθώνουμε κάθε φόρα να προσαρμόζουμε με επιτυχία τις εκπαιδευτικές μεθόδους και τα μέσα διατηρώντας ταυτόχρονα το ενήλικο δυναμικό που υπηρετεί το σκοπό της σε υψηλό επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου