Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2011

Οικονομική Συμμετοχή Βαθμοφόρων στις Προσκοπικές Εκπαιδεύσεις

Η Εκτελεστική Επιτροπή του Δ.Σ./ΣΕΠ, μετά από πρόταση της Εφορείας Εκπαίδευσης Γ.Ε. και εισήγηση του Γενικού Εφόρου, λαμβάνοντας υπόψη την υπάρχουσα συνεχιζόμενη δύσκολη οικονομική συγκυρία και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις ορισμένων εκπαιδεύσεων, αναμόρφωσε την οικονομική συμμετοχή των Βαθμοφόρων στις Προσκοπικές Εκπαιδεύσεις ως ακολούθως:

http://www.sep.org.gr/sites/default/files/anakoinoseis/2011/11/eg_013_11.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου