Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2012

Έγκριση σχεδίων 10κωπης Ναυτοπροσκοπικής λέμβου

Έγκριση σχεδίων 10κωπης Ναυτοπροσκοπικής λέμβου


17
2012
Το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 16ης Ιανουαρίου 2012, με εισήγηση του Γενικού Εφόρου και σε υλοποίηση του Κανονισμού Ασφαλείας και Διοικητικών Θεμάτων Προσκοπικών Δράσεων, ενέκρινε τα σχέδια για ξύλινη 10κωπη Ναυτοπροσκοπική λέμβο, που έχουν κατασκευαστεί από ναυπηγό.
Όσα Συστήματα επιθυμούν, από τώρα και στο εξής, να κατασκευάσουν νέα Ναυτοπροσκοπική 10κωπη λέμβο θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την Κεντρική Διοίκηση (κα Δέσποινα Χασιλίδη: 210-7290046, e-mail: dxasilidi@sep.org.gr), ώστε να προμηθευτούν με αντίγραφα σχεδίων και βάσει αυτών να γίνει η κατασκευή της λέμβου.
Όσα Συστήματα έχουν ήδη λέμβους που έχουν κατασκευαστεί με παλαιότερα σχέδια και χρειαστεί στο μέλλον να επισκευαστούν ή να ανακατασκευαστούν, θα πρέπει να λάβουν πιστοποιητικό αξιοπλοΐας από Ναυπηγό μετά την ολοκλήρωση των όποιων εργασιών (Κανονισμός Ασφαλείας και Διοικητικών Θεμάτων Προσκοπικών Δράσεων, Μέρος 8ο, Παράγραφος 8.1.1, σελ. 31).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου