Τρίτη, 6 Μαρτίου 2012

Συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας και Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α.)


α) Κάθε χρόνο, τα Προσκοπικά Τμήματα πραγματοποιούν υπαίθριες δραστηριότητες, αρκετές από τις οποίες διεξάγονται σε ορεινούς όγκους της χώρας μας. Για τις δραστηριότητες σε ορεινό περιβάλλον, συχνά τα Τμήματά μας ζητούν να χρησιμοποιήσουν ορειβατικά καταφύγια για τις διανυκτερεύσεις τους. Στο εξής, τα Προσκοπικά Τμήματα θα χρεώνονται με την τιμή διανυκτέρευσης που ισχύει και για τα μέλη της Ε.Ο.Ο.Α., δηλαδή με € 10/άτομο, αντί των € 12/άτομο, που ίσχυε μέχρι τώρα. Η τιμή αυτή θα ισχύσει άμεσα για τα καταφύγια της Ε.Ο.Ο.Α., ενώ θα γίνει σύσταση από την Ε.Ο.Ο.Α. προς τα σωματεία - μέλη της, για να ακολουθήσουν την ίδια πολιτική και για τα δικά τους καταφύγια.
β) Συμφωνήθηκε, η συνεργασία της Ε.Ο.Ο.Α. με το Σ.Ε.Π. να επεκταθεί και σε εκπαιδευτικά θέματα δράσεων ορεινού περιβάλλοντος και κυρίως στις σχετικές εκπαιδεύσεις που πραγματοποιεί το Σ.Ε.Π., για τους Βαθμοφόρους του Κλάδου Ανιχνευτών.
Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι, είναι αυτονόητη η από μέρους κάθε Βαθμοφόρου υποχρέωση και ευθύνη για την τήρηση του κανονισμού καταφυγίων από όλα τα μέλη του Τμήματός του, τα οποία, όπως και σε κάθε προσκοπική δράση, έτσι και κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στο καταφύγιο εκπροσωπούν το Σ.Ε.Π. Το Σ.Ε.Π. θα ενημερώνεται άμεσα, σε περίπτωση που αναφερθούν φθορές ή άλλα προβλήματα και θα λαμβάνει τα κατάλληλα διοικητικά μέτρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου