Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2012

14η Σχολή Μεγάλων Δράσεων Υπαίθρου Ανιχνευτών

Τόπος διεξαγωγής: 
Προσκοπικό Κέντρο ΠΥ ΒΑ
Ημέρες διεξαγωγής: 
Παρ, 06/04/2012 - Κυρ, 08/04/2012
Ημέρες διεξαγωγής: 
Παρ, 01/06/2012 - Δευ, 04/06/2012
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 
Τετ, 07/03/2012
Αρχηγός Σχολής: 
Κωνσταντίνος Διοματάρης
Κλιμάκιο οργάνωσης Σχολής: 
Γενική Εφορεία
Α’ Μέρος Εκπαίδευσης (Θεωρητικό)
Το Α’ μέρος της Εκπαίδευσης, στο οποίο περιλαμβάνεται η θεωρητική κατάρτιση και ο σχεδιασμός του προγράμματος του Β’ μέρους (δηλαδή της Μεγάλης Δράσης Υπαίθρου), θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από την Παρασκευή 6 Απριλίου  και ώρα 18.30 μέχρι και την Κυριακή 8 Απριλίου 2012  και ώρα 17.00, στο Προσκοπικό Κέντρο ΠΥ ΒΑ, στο Ίλιον Αττικής.
 Β’ Μέρος Εκπαίδευσης  (Μεγάλη Δράση Υπαίθρου)
Στο Β’ μέρος της Εκπαίδευσης περιλαμβάνεται η πραγματοποίηση υποδειγματικής Μεγάλης Δράσης Υπαίθρου Ανιχνευτών και θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 1 Ιουνίου μέχρι και την Δευτέρα 4 Ιουνίου 2012. Ο τόπος για το β’ μέρος θα αποφασιστεί κατά τη διάρκεια του α’ μέρους.
 Τη Σχολή θα διευθύνει ο Εκπαιδευτής Βαθμοφόρων κ. Κωνστατνίνος Διοματάρης.
Στη Σχολή μπορούν να συμμετάσχουν Βαθμοφόροι που έχουν Εντολή Διοικήσεως, έχουν απογραφεί οι ίδιοι και τα Κλιμάκια τους για το έτος 2012 και έχουν παρακολουθήσει Σχολή Βασικής Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων Κλάδου Ανιχνευτών.
Κάθε Εκπαιδευόμενος θα συμβάλλει στις δαπάνες της Σχολής με το ποσό των € 110.
Οι Αιτήσεις Συμμετοχής, θα πρέπει να φθάσουν το αργότερο μέχρι τη Τετάρτη 7 Μαρτίου, στην Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. (υπόδειγμα θα βρείτε στην ιστοσελίδα του ΣΕΠ http://www.sep.org.gr/uliko/%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BC%CF%8C%CF%81%CF%86%CF%89%CF%83%CE%B7), σωστά συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες, ταχυδρομικά : Πτολεμαίων 1, 116 35 Αθήνα ή με FAX : 2107236561 ή με e-mail: efsxolonge@sep.org.gr ή ηλεκτρονικά μέσα από τη σελίδα της Εφορείας Εκπαίδευσης Γ.Ε.
 Ο αριθμός των Συμμετεχόντων στη Σχολή δεν θα ξεπερνά των αριθμό των 32 ατόμων. Σημειώνεται ότι για την επιλογή των συμμετεχόντων στη Σχολή τηρείται από την Εφορεία Εκπαίδευσης σειρά προτεραιότητας βάσει της ημερομηνίας υποβολής της Αίτησης που είναι οικονομικά τακτοποιημένη και τα καθήκοντα. Προηγούνται οι Αρχηγοί Κοινοτήτων Ανιχνευτών, μετά οι Υπαρχηγοί Κοινοτήτων Ανιχνευτών και στη συνέχεια κάθε άλλος Βαθμοφόρος που έχει εμπρόθεσμα σύμφωνα με τα προηγούμενα κάνει την Αίτηση τους. Περισσότεροι του ενός Βαθμοφόροι του ιδίου Συστήματος περιλαμβάνονται στους συμμετέχοντες εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός 32.
Η Αίτηση Συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύεται από το φωτοαντίγραφο του γραμματίου είσπραξης της Οικονομικής Υπηρεσίας ΣΕΠ ή από το φωτοαντίγραφο κατάθεσης στο λογαριασμό υπ’ αριθμ. 362-002002-004018 της ALPHABANK (στην αιτιολογία πρέπει να αναγραφεί «1ΣΜΔΥ5/12-ΕΠΩΝΥΜΟ») ολόκληρου του ποσού συμμετοχής και μόνο έτσι θα λαμβάνεται υπόψη.
Όσοι και όσες επιλεγούν να παρακολουθήσουν την Εκπαίδευση αυτή θα ειδοποιηθούν από τον Αρχηγό της  Σχολής για τη συμμετοχή τους και τις λοιπές λεπτομέρειες (εφόδια, υλικά κ.λπ.).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου