Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012

26η Σχολή Λεμβάρχου Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους

Τόπος διεξαγωγής: 
Ναυτοπροσκοπικό & Ναυταθλητικό Κέντρο Δέλτα Φαλήρου
Ημέρες διεξαγωγής: 
Παρ, 11/05/2012 - Κυρ, 13/05/2012
Ημέρες διεξαγωγής: 
Παρ, 18/05/2012 - Κυρ, 20/05/2012
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 
Τετ, 25/04/2012
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 
32
Αρχηγός Σχολής: 
Καρούσος Γεράσιμος
Κλιμάκιο οργάνωσης Σχολής: 
Ε.Π. Αττικής
Η Σχολή θα πραγματοποιηθεί από Παρασκευή 11 Μαΐου 2012 και ώρα 17.00’ έως Κυριακή 13 Μαΐου 2012 και ώρα 17.00’ (1ο μέρος) καθώς και  από Παρασκευή 18 Μαΐου 2012 και ώρα 17.00’ έως Κυριακή 20 Μαΐου 2012 (2ο μέρος) και ώρα 17.00’ στο Ναυταθλητικό Ναυτοπροσκοπικό  Κέντρο Δέλτα Φαλήρου.
Στη Σχολή μπορούν να συμμετάσχουν Βαθμοφόροι με Εντολή Διοικήσεως και μέλη Προσκοπικών Δικτύων που έχουν παρακολουθήσει με επιτυχία Αρχική Σχολή Προσκοπικής Τεχνικής (Βασική Εγκύκλιος  Σ.Ε.Π. 1/13.01.2010), έχουν απογραφεί οι ίδιοι και τα κλιμάκιά τους για το 2012 και πληρούν τις προϋποθέσεις της Βασικής Εγκυκλίου Σ.Ε.Π. Αριθ.  2/22.03.2007.
Τη Σχολή θα διευθύνει ο Εκπαιδευτής Βαθμοφόρων κ. Γεράσιμος Καρούσος.
Κάθε εκπαιδευόμενος θα συμβάλει στις δαπάνες της Σχολής με το ποσό των € 50.
Ο αριθμός των εκπαιδευομένων δεν θα ξεπερνά τους (32).
H αίτηση συμμετοχής η οποία χρειάζεται να περιλαμβάνει τη “ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ”, σωστά συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη θα πρέπει να αποσταλεί μέχρι τη Τετάρτη 25 Μαρτίου 2012 το αργότερο, στην Εφορεία Περιοχής Αττικής (ιδιοχείρως/ταχυδρομικά: Πτολεμαίων 1, 11635 Αθήνα,  ή με fax: 210-7236561, ή με e-mail: epattikis@sep.org.gr).
Κάθε αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύεται, από αντίγραφο κατάθεσης ολοκλήρου του ποσού συμμετοχής, στον λογαριασμό 158-00-2310018547 της τράπεζας Alpha Bank και μόνο έτσι θα λαμβάνεται υπ’ όψη. Τα ονόματα που εμφανίζει ο λογαριασμός είναι τα: ΜΑΜΟΥΖΕΛΟΣ Κωνσταντίνος και ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ Μιχάλης, μέλη της ΕΚΣ της ΕΠ Αττικής.
Στην αιτιολογία κατάθεσης πρέπει να αναγραφεί «2ΣΛΝΠΣ4/12-ΕΠΩΝΥΜΟ» του συμμετέχοντα.
Για τη συμμετοχή στη Σχολή θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στις αιτήσεις οι οποίες θα κατατεθούν σωστά συμπληρωμένες και θα είναι σύμφωνες με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Αιτήσεις που δεν θα πληρούν τις προϋποθέσεις δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
 Όσοι και όσες επιλεγούν να παρακολουθήσουν την Εκπαίδευση αυτή θα ειδοποιηθούν από τον Αρχηγό της για τη συμμετοχή τους και τις λοιπές λεπτομέρειες (εφόδια, υλικά κλπ).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου