Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2012

Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στην Ομάδα Εργασίας της Εφορείας Κοινωνικής Συνεργασίας

Σε μια κοινωνία που καθημερινά διαπιστώνουμε ότι το ατομικό συμφέρον επικρατεί επί του συλλογικού, όπου το προσωπικό όφελος κυριαρχεί επί του κοινωνικού, ο εθελοντισμός και το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων έρχεται για να προσδώσει στον ατομικισμό τη συλλογική και κοινωνική του διάσταση. Ο Προσκοπισμός δίνει νόημα και περιεχόμενο σε πανανθρώπινες αξίες, όπως είναι η κοινωνική αλληλεγγύη, η κοινωνική προσφορά, η αγάπη προς το συνάνθρωπο.
Στα πλαίσια αυτά δημιουργήθηκε η νεοσύστατη Εφορεία Κοινωνικής Συνεργασίας με στόχο να ευαισθητοποιήσει ακόμα περισσότερο τα ανήλικα και ενήλικα μέλη της Κίνησής μας, προς την κατεύθυνση αυτή. Όπως μας προέτρεψε άλλωστε ο Ιδρυτής στο μήνυμά του στο 5ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Τζάμπορη το 1937:
“….Ο πραγματικός τρόπος να απολαύσει κανείς την ευτυχία είναι να την σκορπίσει στους άλλους. Προσπαθήστε όταν θα αφήσετε τον κόσμο να τον αφήσετε λίγο καλύτερο από ότι τον βρήκατε και όταν θα έλθει η σειρά σας να πεθάνετε, θα πεθάνετε ευτυχείς, διότι θα αισθάνεστε ότι οπωσδήποτε δεν σπαταλήσατε τον καιρό σας και ότι κάνατε το καλύτερο που μπορούσατε…”
Προκειμένου να οριοθετηθεί το έργο της νέας Εφορείας Κοινωνικής Συνεργασίας, να καταγραφούν οι προτεραιότητες και να σχεδιασθεί το πρόγραμμά της, είναι αναγκαία η δημιουργία μιας Ομάδας Εργασίας, η οποία θα υποστηρίζει και θα συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση του έργου της.
Η Ομάδα Εργασίας θα αποτελείται από Βαθμοφόρους όλων των Κλάδων και Μέλη Επιτροπών Κοινωνικής Συμπαράστασης, που επιθυμούν να συνδράμουν στην προσπάθεια αυτή.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν ζωηρό ενδιαφέρον σε θέματα Κοινωνικής Προσφοράς και να επιθυμούν να διαθέσουν μέρος του ελεύθερου χρόνου τους για τις υποχρεώσεις που απορρέουν για την υλοποίηση του έργου της Εφορείας. 
Επιθυμία μας είναι να συμμετέχουν στην Ομάδα Εργασίας Βαθμοφόροι και Μέλη ΕΚΣ από όλη την Ελλάδα, με σκοπό η προσπάθεια αυτή να αποκτήσει Πανελλαδικό χαρακτήρα. 
Το πλήρες έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος που επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση πρέπει να έχει αποσταλεί συμπληρωμένο στο ΣΕΠ μέχρι τη Δευτέρα 2 Απριλίου 2012, είτε με fax στο 210-7236561, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση efkinsinge@sep.org.gr. Η Εφορεία θα επικοινωνήσει προσωπικά με κάθε ενδιαφερόμενο μετά τη καταληκτική ημερομηνία υποβολής εντύπων ενδιαφέροντος. Για κάθε πρόσθετη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Έφορο Κοινωνικής Συνεργασίας Γ.Ε. κ. Χρήστο Χατζηδιαμαντή στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση.
http://www.sep.org.gr/anakoinoseis/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%AE%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου